Wanted: Sakahan

IMG_1890.JPG

Ang Dream Agritech at Entrepinoy, na may nagkaisang layunin na pagyamanin ang Agrikultura dito sa Pilipinas, ay naghahanap ng mga sakahan na nasa pangangalaga, pagmamay-ari o pangagasiwa ng  mga miyembro ng pamilya ng mga kasulukuyang OFW, mga OFW na nagbalikbayan o kaya agriculture cooperative na ang mga miyembro ay OFW upang mabigyan ng ayuda o tulong sa pamamgitan ng karagdagang pondo (investment) at teknikal na suporta.

 

Naniniwala kami na sa pamamagitan ng tulungang ito ay mapagyayabong ang mga sakahan para sa ikauunlad ng mga Filipinong magsasaka. Nais din ng programang ito na mahikayat ang mga OFW na mamuhunan sa pagsasaka bilang paghahanda sa kanilang pagbabalik bayan.

 

Huwag po mag-atubili na mag-email sa contact@dreamagritech.com o kaya magiwan ng mensahe sa aming Facebook Page (facebook.com/DreamAgritech) para sa karagdagang detalye.

 

Aantabayanan po namin ang inyong mga tugon! 

 

Maraming salamat po! Mabuhay ang pagsasaka! Mabuhay ang Pilipino!